Reklamacje

Reklamacje 
W przypadku gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego zniszczenie bądź niekompletność, Nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.
Jeśli towar ma wady fabryczne, prosimy o zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej należy również dołączyć dowód zakupu do zwracanego tworu i odesłać na adres Harpa Bazaar S.C. Joanna Olszowiec, Barbara Jodko, ul. Syrokomli 6, 60-681 Poznań lub adres mail sklep@harpabazaar.pl.

Dział reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność. 

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail bądź adres domowy. Pracownik działu reklamacji skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w sprawie ustalenia terminu i trybu dostawy/wymiany uszkodzonych elementów. 

Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami proszę wyjaśniać pod numerem telefonu +48 600 564 024 lub +48 510 609 901 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 lub pod adresem mailowym sklep@harpabazaar.pl.

W przypadku klientów niebędących konsumentami Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu.

Jeżeli uszkodzenie mebla nastąpi w terminie późniejszym, niż okres objęty gwarancją, jeżeli jest taka możliwość, wówczas Harpa Bazaar  może odpłatnie przesłać klientowi uszkodzony element lub usunąć usterkę z pomocą serwisu.