POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem i administratorem jest Harpa Bazaar S.C Joanna Olszowiec, Barbara Jodko z siedzibą                       na ul. Syrokomli 8, 60-681 Poznań.

Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników stron internetowych których właścicielem i administratorem jest Harpa Bazaar S.C. Joanna Olszowiec, Barbara Jodko jest jednym z naszych priorytetów.

Strona internetowa firmy www.harpabazaar.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 Typy „cookies”, cel ich uzyskiwania i przechowywania

- Konieczne do poprawnego działania stron- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron harpabazaar.pl pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas wracania na tą samą stronę, wypełniania formularzy.

- Poprawiające wydajność- zbierają informacje na temat jak użytkownicy korzystają ze strony harpabazaar.pl z jakich obszarów korzystają, odwiedzają, ile czasu na nich spędzają. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie potrzeb użytkowników.

- Poprawiające funkcjonalność- zapamiętywanie ustawień i wyborów użytkownika.

- Statystyczne-Tworzenie anonimowych statystyk służących do poprawiania funkcjonalności i zawartości stron.

- w celach marketingowych

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Rodzaje wykorzystywanych „cookies” oraz czas przechowywania danych w ciasteczkach.

Na Stronie internetowej sklepu harpabazaar.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz 30 dniowe.

- Pliki cookies sesyjne- to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.

- Pliki cookies 30 dniowe -są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej.

Co to jest „cookies”

- Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze Użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączy się z internetem.

- Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.

- Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa,

- Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszać stronę internetową.


Warunki przechowywania i dostępu

W jaki sposób usunąć „cookies” lub zmienić ich ustawienia:

Harpa Bazaar S.C. Joanna Olszowiec, Barbara Jodko w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych i zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszych stron przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Polityka prywatności związana z obszarami strony internetowej www.harpabazaar.pl, w których podanie danych osobowych jest niezbędne lub fakultatywne z uwagi na ich charakter, takie jak sklep internetowy, ujęte są także w Regulaminie Strony Internetowej harpabazaar.pl

 

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu tj. wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub aplikacji w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcją:

- Internet Explorer

- Chrome

- Safari

- Firefox

- Opera

 

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stron.

Dane osobowe:

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Harpa Bazaar S.C. Joanna Olszowiec, Barbara Jodko z siedzibą w Poznaniu przy ul. Syrokomli 8 jako administratora Państwa danych osobowych ( zwanego dalej "Administratorem" ). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres B.Jodko, ul. Lipowa 27, 62-053 Pecna lub pod adresem email: inspektorharpabazaar@gmail.com, który będzie pełnił swoją funkcję od  25 maja  2018 r.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a,b i  c RODO, tj.

1) na podstawie udzielonej wcześniej zgody 

   albo 

2) na podstawie zawartej umowy z Administratorem w zakresie danych osobowych,które są niezbędne do realizacji niniejszej umowy ;

  albo 

3) prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora ( w tym zakresie roszczeń ) 

CELE PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane manualnie ( w wersji papierowej ) oraz automatycznie (w wersji elektronicznej ):

1) w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody ( podstawa z art.6 ust.1 lit a RODO )

    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

2) w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/ Pana zainteresowania naszą ofertą ( podstawa art.6 ust.1 lit b  RODO). Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych osobowych będzie natomiast powodował niemożność wykonania i tym samym zawarcia umowy;

3) w celach analitycznych [ lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. ] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit . f RODO )

4) w celach archiwalnych ( dowodowych ) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( art.6 ust.1 lit f RODO );

5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu ( podstawa z art.6 ust.1 lit f RODO ) 

6) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania  jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług ( podstawa z art.6 ust. 1 lit f RODO );

ODBIORCY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wspierające nas w świadczeniu usług, czyli takie, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników.

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np.podmioty księgowe, prawnicze, informatyczne,wykonawcy mebli, do których wysyłany jest list przewozowy dla firmy transportowej,firmy transportowe dostarczające zamówiony produkt, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w ramach 

  1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

  2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

  3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

  4) statystycznych i archiwizacyjnych;

  5) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.  

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych 

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Sprzeciw:

 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisywanych powyżej.Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba,że będziemy w stanie wykazać,że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Panią/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń.

 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu,jednak bez jego wykorzystania do podjęcia automatycznej decyzji mogącej powodować skutki prawne.

Administrator dokłada wszelkich starań,aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy czy umyślnym zniszczeniem,przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Podczas korzystania ze strony internetowej www.harpabazaar.pl oraz zakupów w sklepie internetowym mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych ( JAKIE SĄ TO DANE: imię, nazwisko, adres,numer telefonu,adres e-mail ) swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te są niezbędne, by Państwa zamówienia zostało zapisane w systemie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa zamówienia.

 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Państwa dane służyć będą do wysyłki newslettera oraz innych informacji dotyczących najnowszych ofert i akcji promocyjnych oraz najlepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb.

 

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, itp.

 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

W jaki sposób kontaktujemy się z klientami?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu i pozostawiłeś nam swój adres mailowy, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia oraz maila dotyczące statusu wysyłki, po wysłaniu go przez naszą firmę.

Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, będziesz otrzymywać go droga mailową.

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej  na adres:

ul.Syrokomli 6, w Poznaniu ( 60-681 ) lub pod adresem e-mail:  sklep@harpabazaar.pl

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych osobowych?

Dysponują Państwo prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem sprzeciwu. Przy składaniu zamówienia możesz zmienić dane zachowując nr klienta.

W każdej chwili możesz również wypisać się z newslettera.